Chatwork

Chatwork Vietnam

Chatwork Co., Ltd.

ID: cw_vietnam

By being connected, user interaction in Chatwork is made possible.
Register (Free) and Connect
or
  • General info
  • Contact info
Organization name: Chatwork Co., Ltd.
Department / Division:
Title:
URL: https://go.chatwork.com/vi/
Address:
Bio:
Chatwork Việt Nam được hình thành nhằm mục đích kết nối, lắng nghe, tương tác và hỗ trợ người dùng Chatwork tại Việt Nam để đem lại những trải nghiệm thực tế về sự tiện dụng của nền tảng Chat chuyên biệt cho doanh nghiệp.
──────────────────────────────
Các bước để kết nối với chúng tôi: 
1. Đăng nhập vào tài khoản Chatwork của bạn.
2. Kết bạn với tài khoản có ID: cw_vietnam.
──────────────────────────────
Chúng tôi rất vinh hạnh được kết nối và trò chuyện cùng bạn. 
Xin chân thành cảm ơn!