Chatwork

Invitation to Chatwork from Chatwork Support

Chatwork offers simple, convenient business messaging.
Begin a message conversation with Chatwork Support by starting with "New Member Sign-up (Free)".

If you have already signed up

Public Profile

Chatwork Support

ID: cw_support_vn

Basic Information

Organization name: Chatwork Co., Ltd.
Department / Division: VN Support Desk / Bộ phận hỗ trợ người dùng Việt Nam
Title: Chatwork Support
URL: https://go.chatwork.com/vi/
Address: 180 - 182 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3
Bio:
Chatwork Support được hình thành nhằm hỗ trợ từng đối tượng khách hàng trên nền tảng Chat chuyên biệt cho doanh nghiệp.
──────────────────────────────
Các bước để kết nối với nhân viên hỗ trợ: 
1. Bấm vào link: https://help.chatwork.com/hc/vi/articles/206359861
2. Đặt câu hỏi bằng cách chọn biểu mẫu phù hợp với từng đối tượng.
──────────────────────────────
Xin chân thành cảm ơn!