Chatwork

BCP Coordinator (VN)

Chatwork Co., Ltd.

ID: cw_business_vn

  • General info
  • Contact info
Organization name: Chatwork Co., Ltd.
Department / Division: Business Development
Title:
URL: http://chatwork.vn/vi/
Address: 182 Ly Chinh Thang, Ward 9, District 3, HCMC, Vietnam
Bio:
Business Chatting Program (Viết tắt BCP) là chương trình kết nối giao thương, hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Nhật Bản được điều phối bởi Chatwork - nền tảng giao tiếp nội bộ hàng đầu tại Nhật Bản.
──────────────────────────────
Các bước để kết nối với chúng tôi: 
1. Đăng nhập vào tài khoản Chatwork của bạn.
2. Kết bạn với tài khoản có ID:  cw_business_vn.
──────────────────────────────
Nếu anh/chị có bất kì yêu cầu muốn kết nối doanh nghiệp nào, vui lòng gửi trực tiếp đến tài khoản này, BCP sẽ giải đáp trong thời gian sớm nhất. 
Thời gian làm việc: 9:00 am - 17:30 pm từ thứ 2 đến thứ 6.
Xin chân thành cảm ơn!