Chatwork

Please add me to your contact.

BCP Coordinator

Chatwork Co., Ltd.

ID: cw_business_vn

  • General info
  • Contact info
Organization name: Chatwork Co., Ltd.
Department / Division: Business Development
Title:
URL: https://go.chatwork.com/vi/
Address:
Bio:
Business Chatting Program (BCP) được hình thành với mong muốn giới thiệu và kết nối người dùng đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau để nhằm tạo ra một cộng đồng bao gồm những đối tác uy tín và có chất lượng sản phẩm tiêu chuẩn Nhật Bản. Tại đây người dùng có thể tìm và bàn việc kinh doanh trực tiếp với đối tác.
──────────────────────────────
Các bước để kết nối với chúng tôi: 
1. Đăng nhập vào tài khoản Chatwork của bạn.
2. Kết bạn với tài khoản có ID:  cw_business_vn.
──────────────────────────────
Chúng tôi rất vinh hạnh được kết nối và trò chuyện cùng bạn. 
Xin chân thành cảm ơn!

By adding BCP Coordinator to your contact list, you can start a direct chat.

When you login to Chatwork, you will see the "Add Contacts" window, feel free to add and grow your network!

New to Chatwork? Join today!

Chatwork is a business chat tool where you can chat, manage tasks, and share files for free.